Trackntrace har en lång tradition av att sponsra och medverka tillsammans med våra kunder och organisationer där vi kan vara med och förändra. Vår sponsring inkluderar allt från att donera pengar till att medverka i events och hjälpa våra kunder att bygga attraktiva plattformar för deras kunder.

Ride of Hope

Trackntrace sponsrar Barncancerfonden och går in som aktiv långsiktig partner till Ride of Hope.

Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor. Den direkta kontakten med cancerdrabbade barn och föräldrar sker genom sex regionala barncancerföreningar. Tillsammans kan barncancerföreningarna och Barncancerfonden arbeta effektivt både med direkta insatser på lokal nivå och med övergripande frågor inom forskning, vård och utbildning samt information.

Ride of Hope är ett sätt att samla in pengar till fonden. Ride of Hope har genomfört loppet Lund till Stockholm sedan 2008 med stor framgång och målet har varit att bygga ett välgörenhetslopp med mycket känsla och glädje. Under de första åren har fokus lagts på att skapa grundförutsättningarna för loppet där det huvudsakliga målet har varit att se till att lösa allt runt deltagarna. Bra cykelvägar, fungerande logistik, sjukvårdare, övernattningar m.m

Trackntrace är stolta sponsorer och utmanar alla kunder, partners och leverantörer att ställa upp I detta, Sveriges viktigaste cykel lopp.

KNBF

Porsche Club Sweden

Trackntrace är guldsponsor för Porsche Club Sverige. Samarbetet är unikt och skapar bra förutsättningar för Trackntrace att nå ut på marknaden till en köpstark och teknikintresserad målgrupp. Trackntrace närvarar på merparten av PCS möten och aktiviteter.

Porsche Club Sverige bildades 1976 och har idag cirka 5 600 medlemmar. Klubben är uppdelad i 7 regioner från norr till söder, med regionala ombud på olika platser i landet. Porsche Club Sverige är Sveriges mest aktiva bilklubb. Under ett år arrangeras drygt 200 aktiviteter av klubbens funktionärer. Porsche Club Sverige är en ideell förening där drygt 100 funktionärer arbetar. Den svenska klubben är den fjärde största i världen - bland totalt cirka 360 klubbar. Endast den amerikanska, brittiska och tyska är större.